top of page

Algemene Voorwaarden

Aansprakelijkheid

Groningsveer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, die is veroorzaakt voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door Groningsveer. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders.

 

Betaling

 

De totaalsom van het arrangement of boothuur moet uiterlijk zeven dagen voor de vaardatum ten minste voor de helft betaald zijn, door overschrijving op onze bankrekening.

 

Annulering

 

De opdrachtgever kan de opdrachtbevestiging annuleren door een kennisgeving aan Groningsveer. Bij annulering meer dan 1 maand voor de vaardatum bent u 10% van de totaalsom verschuldigd, bij annulering binnen 1 maand voor de vaardatum bent u 25% van de totaalsom verschuldigd, bij annulering binnen 14 dagen voor de vaardatum bent u 50% procent van de totaalsom verschuldigd, bij annulering binnen een week voor de vaardatum bent u het volledige bedrag verschuldigd. Mocht er sprake zijn van zeer slecht weer of een onvoorzien voorval kan er in overleg een nieuwe datum bepaald worden. Door Groningsveer zal op de ochtend van de betreffende vaardag bepaald worden of er sprake is van zeer slecht weer.

 

Veiligheid

 

Tijdens de vaart behoudt de schipper zich het recht voor de vaart te onderbreken en of af te wijken van de besproken route indien er naar zijn inzicht onverantwoordelijk of onveilige situaties voordoen of niet gehandeld wordt conform de voorwaarden. Er mag geen afval overboord gegooid worden. Het gooien van glazen kan leiden tot onmiddellijke stopzetting van de vaartocht.

Algemene voorwaarden 2006 Groningsveer K.v.K. Groningen nr. 02060062

bottom of page